Prisliste

BOTOX BEHANDLING

Hva er Botox?
Botox er sterilt, vakuumtørket, rent Botulinumtoxin type A. Botulinumtoxin blokkerer nerveimpulser.
Botox injiseres med en liten engangssprøyte i de små ansiktsmusklene. Dette vil blokkere nerveimpulsene, og forhindre at musklene trekker seg sammen.
På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Fordi spissen på sprøyten er så tynn, føles stikkene små og ubetydelige, mange beskriver dette som å få myggstikk. Behandlingen tar ca 15 min., og man kan gå rett tilbake til daglige gjøremål etterpå. Det tar fra 2-4 dager før behandlingen begynner å virke, og opp til 1-2 uker før man oppnår full effekt

Hvilke rynker kan behandles?

Botox er best egnet til muskulært fremkalte rynker som rynker mellom øyne og bekymringsrynker i pannen.
  
Hos personer som ofte rynker øyenbrynene, eller har overaktiv pannemuskulatur.Gjør oppmerksom på at vi har flere tilbakemeldinger på at Botox fjerner spenningshodepine.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?
Behandling med Botox er forbigående. I gjennomsnitt varer effekten 3-5 måneder etter første behandling. For å vedlikeholde optimal effekt, bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger pr år. Det er gunstig å bruke musklene som er behandlet så mye som mulig den første dagen etter behandling, dette øker absorpsjonen av Botox og dermed effekten av behandlingen.

Har behandlingen bivirkninger?
Uønskede bivirkninger etter bruk av Botox er svært sjeldne. Den vanligste bivirkningen er en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan muskelen i øvre øyelokk svekkes i 3-4 uker. Det er hittil ikke rapportert om varige bivirkninger av Botox behandling. Man bør ikke gni eller massere det behandlede området, da dette kan medføre at Botox sprer seg til nærliggende muskler, som dermed kan inaktiveres for en tid.

Kan alle behandles?
Gravide og ammende skal ikke behandles med Botox. Vi behandler ikke personer med myastenia gravis, eller personer som er allergiske overfor humant albumin, salt eller botulinumtoxin.
Ved TK Hud og Kropp utføres Botox behandlingen i samarbeid med kvinnelig lege.

Copyright © 2013 - 2024 TK Hud og Kropp Fidjeåsen 27, 4639 Kristiansand S Timebestilling: 90 78 46 05 Webløsning: Din startside